ISCED 3


Poduzetnici sutrašnjice u našim su školama danas

SEECEL-ov strateški cilj je podržavati zemlje članice u njihovim naporima za usvajanjem preporuka u promociji poduzetništva kao ključne kompetencije posebno u neekonomskim srednjim školama.

Predstavlja sljedeći korak u učenju značaja poduzetništva podižući ga na viši nivo.

Razvijanjem i proširivanjem baze znanja o poduzetništvu koje je usvojeno u ranijim fazama učenja.


SEECEL-ova radionica u Podgorici ISCED ½ i ISCED 3


ISCED 3 - A Key Competence Approach
Video kao alat za učenje