Hr En
Naslovna  >  Razvojna područja  >  Žene poduzetnice

Žene poduzetnice

Sadržaj:
Kratke informacije o projektu
Faza 1
Faza 2

Video i ostali materijali:
Moduli obuke za žensko poduzetništvo
SEECEL Women Entrepreneurship: From Project to Process
SEECEL – developing good practice criteria
SEECEL Women Entrepreneurs Inspiring Stories videos


Žene poduzetnice – pokretači stvaranja novih radnih mjesta na području jugoistočne Europe

U zemljama jugoistočne Europe, koje u nadolazećim godinama teže postati članice EU, žene poduzetnice su i dalje neiskorišten izvor u pokretanju poduzeća i stvaranja novih radnih mjesta.
Postoji značajan jaz između muških i ženskih poduzetnika. Različita udruženja poslovnih žena i inicijativa žena poduzetnica smartaju se važnim igračem u političkom dijalogu u svakoj od ciljanih zemalja.
Prema ekonomskim trendovima , zemlje - sudionice projekta moraju kapitalizirati učinke koje su postigle na području ženskog poduzetništva  te pronaći načine kako bi uloge koje imaju u kući učinile kompatibilnima onima koje imaju sudjelovanjem u ekonomiji i politici.
Svrha ovako zahtjevnog i kompleksnog projekta je pomoć u podizanju svijesti o posebnostima s kojima se susreću žene poduzetnice u našoj regiji te pojačanja kapaciteta mreža i udruženja žena poduzetnica kao finalnog rezultata.

SEECEL-ova publikacija: “Women Entrepreneurs’ Indicators”
Download
   
SEECEL-ova publikacija: “Women Entrepreneurs’ Training Needs Analysis”
Download
   
SEECEL-ova publikacija: “WE Training Modules and Good Practice Criteria”
Download

         
SEECEL'-ova publikacija: “Women Entrepreneurs’ From Project to Process & Future Perspective”
Download

Kratke informacije o projektu

LOKACIJA:  Regija jugoistočne Europe: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Turska.

TRAJANJE PROJEKTA: period od 2012.-2015.

CILJEVI:
Cilj: Promovirati žensko poduzetništvo u zemljama JIE kroz zajednički trud  javnog i privatnog sektora.
Projektni cilj: Promovirati najbolje primjere prakse u ženskom poduzetništvu u suglasnosti s Europskim zakonom o malom i srednjem poduzetništvu  (SBA) te izgradnji nacionalnih i regionalnih mreže i udruženja žena poduzetnica.
C  Svrha projekta
  • Pokrenut okvir za političku podršku ženama  poduzetnicma/unaprijeđen u zemljama korisnicama na osnovu primjera najbolje prakse.
  • Mreža ili udruženje žena poduzetnica u zemljama korisnicama su u mogućnosti podupirati žensko poduzetništvo i bolje prezentirati svoje interese.
DONATOR: Švedska Međunarodna Razvojna Agencija (The Swedish International Development Cooperation Agency - SIDA)

PROJEKTNA KOORDINACIJSKA ORGANIZACIJA: Vijeće za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Council - RCC)

PARTNERI U PROVEDBI PROJEKTA: Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (South East European Centre for Entrepreneurial Learning - SEECEL) i Regionalni centar za jednakost spolova (Gender Task Force/Regional Centre for Gender Equality - GTF)

CILJANE SKUPINE: Kreatori politika, mreže i inicijative poslovnih žena, članovi parlamenta, vladini dužnosnici, civilno društvo, mediji, gospodarske i  trgovačke komore, nevladine agencije

KRAJNJI KORISNICI: Žene poduzetnice zemalja JIE

OČEKIVANI REZULTATI:
  • Podignuta razina svijesti i započet politički dijalog/unaprijeđen okvir za žensko poduzetništvo u skladu s principima Zakona o malom i srednjem poduzetništvu.
  • Unaprijeđeni kapaciteti mreža i udruženja žena poduzetnica
 
Metodologija SEECEL-a zasnovana je na tzv. metodi donošenja odluka na temelju dokaza (EBPM) i koristeći otvorenu metodu koordinacije (OMC). Ovo uključuje tri glavne faze: razvoj instrumenata (od strane raznih eksperata i SEECEL-ova tima); testiranje razvojnih instrumenata tijekom strateškog pilotiranja (od strane pilot institucija); finalna revizija instrumenata koji trebaju dati odgovor na na dva važna pitanja: što radi, a što ne radi? te unaprijeđenje instrumenata za potpunu provedbu.

Faza 1

Prva faza bila je usmjerena na razvoj druge generacije indikatora za žensko poduzetništvo, razvoj sistema analize potreba za obukom kod žena poduzetnica (WETNAS) i razvoj tzv. Zajednice stručnjaka (CoP) koja će služiti kao neformalni alat za učenje te kao platforma za razmjenu znaja. U prosincu 2013.g. SEECEL je uspješno priveo kraju prvu fazu koja je imala tri rezultata:

REZULTAT 1: Razvijena druga generacija indikatora, dostavljeno 9 nacionalnih izvještaja na osnovi samo-procjene, dostavljeno 9 recenzija o stanju kod drugih članica, izdana finalna publikacija u 1000 primjeraka

REZULTAT 2: Jedan instrument, regionalno primjenjkiv/ razvijen upitnik za procjenu potreba za obukom kod žena poduzetnica, preveden na 9 nacionalnih jezika i podjeljen u 1895 poduzeća u 9 zemalja – sudionica, izdana finalna publikacija u 1000 primjeraka.

REZULTAT 3: Zajednica stručnjaka (CoP) je funkcionalna te priznata kao platforma za razmjenu znanja i diseminaciju informacija među najmanje 70 različitih dionika projekta, pilot institucija, regionalnih partnera i različitih inicijativa ženskog poduzetništva. Sudjelovanje različitih dionika u cijelom procesu je povećano za gotovo 20 %.

Rezultati istraživanja su objavljeni i dostupni na internetskim stranicama SEECEL-a, kao i publikacija “Women Entrepreneurs’ Indicators”:

SEECEL-ova publikacija: “Women Entrepreneurs’ Indicators”
Download
   
SEECEL-ova publikacija: “Women Entrepreneurs’ Training Needs Analysis”
Download
 

Faza 2

Druga faza usmjerena je na razvoj trening modula za aktivnost treninga trenera isto kao i za definiranje kriterija za primjere dobre prakse. Ova faza bit će finalizirana s isporukom treninga najreprezentativnijim nacionalnim udrugama poslovnih žena i žena poduzetnica.
 
U tijeku 2015.g. primjeri ''dobre prakse'' (3 poduzeća po zemlji, čije su vlasnice i rukovoditelji žene) bit će pozvani na snimanje priča i iskustava koje će kasnije služiti kao neformalni alat za učenje svim ostalim ženama poduzetnicama kao također i onima koje planiraju pokrenuti vlastiti posao. Ovi kratki filmovi predstavit će se na regionalnoj konferenciji na kojoj će sudjelovati više od 150 sudionika iz 9 zemalja.
 
U siječnju 2014.g. lansirana je druga faza projekta i sada je u fazi provedbe.


 

SEECEL – developing good practice criteria (video)
   
SEECEL-ova publikacija: “WE Training Modules and Good Practice Criteria”
Download
SEECEL operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page
Show Desktop view